Hlavní stránka

Nové produkty

Nové produkty
Všechny nové produkty
Posvátná Geometrie

Posvátná Geometrie

Dneska vás zkusíme trochu blíže seznámit s posvátnou geometrií, tak jak ji chápeme a vnímáme my. :)

Posvátná geometrie

Mártymu často přicházeli do mysli tyto symboly, aniž by chápal oč jde nebo proč se mu to děje.
Zprvu se mu zobrazovaly jednodušší znaky ale čím méně pracoval na tom, aby je pochopil - tím složitější symboly se mu zjevovaly a o to více častěji.

Vytvoření vesmírných karet s těmito symboly a barvami galaxie mu pomohlo více symboly pochopit a uvolnit v mysli místo pro další přicházející.

Až časem zjistil a pochopil, že ve skutečnosti se jedná o posvátnou geometrii a tedy o pradávný jazyk či chcete-li univerzální zákon vesmíru.

"Zkusím to popsat co nejvíce polopatě tak, jak mi to tam jde... :) Posvátná geometrie je soubor univerzálních pravd, zákonů a tajemství veškerého života ve vesmíru... Nikdo z nás pravděpodobně nikdy nebude na takové úrovni, abychom si tento jazyk plnohodnotně osvojili... Co ale můžeme, je pokusit se jim porozumět a vnitrně naslouchat. Tento "jazyk" není hovorového typu, pravděpodobně ani nelze vyjádřit žádným zvukem... Snaha pochopit jej a pracovat s nim nám však může v mnohém usnadnit naše životy ale především chápání toho, co se v našich životech děje, proč se tak děje a jak s tím co se děje pracovat tak, aby nám to nezpůsobovalo větší těžkosti či snad utrpení...." Márty

Symboly vesmíruV této sérii kartiček s "vesmírnými mandalami", kterou jsme pro vás vytvořili je 20 různých symbolů a vesmírných pozadí spolu s poselstvím, které naleznete na zadní straně kartičky.

Poselství může ale nemusí přímo korespondovat s daným symbolem, ale je přímým odrazem energie a síly s kterou byla daná kartička stvořena. ♥

Jak konkrétně s těmito kartičkami pracovat se dozvíte v dalším článku, který pro vás chystáme... :)